Audyt RODO

Jak przebiega Audyt RODO?

Usługa polega na wdrożeniu wymagań wynikających z RODO, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych. Naruszenie nowych przepisów grozi nałożeniem kary w wysokości do 20 mln euro.

W ramach realizacji usługi, we współpracy z kancelarią prawną, przeprowadzimy audyt wewnętrzny stosowania regulacji RODO, dotyczących ochrony danych osobowych w firmie. Opracujemy również system ochrony danych osobowych oraz przeprowadzimy szkolenie z zakresu RODO, dla osób przetwarzających dane.

Jak wygląda wdrożenie wymagań?

Koncepcja wdrożenia RODO zakłada realizację następujących etapów i zadań: określenie zakresu projektu, przygotowanie organizacyjne, audyt funkcjonującego systemu ochrony danych osobowych, szkolenie kierownictwa oraz warsztaty dla zespołu wdrożeniowego, program zapewnienia zgodności z RODO, w tym zbadanie zgodności procesów biznesowych, zgodności środowiska teleinformatycznego, zgodność dokumentacji, szkolenie pracowników, audyt końcowy. W ramach realizacji usługi zaproponujemy narzędzia wspierające wdrożenie i zapewnienie zgodności z RODO.

Zapytaj o usługę