Audyty Bezpieczeństwa Systemów IT

Testy zabezpieczeń.

W ramach audytu przeprowadzamy pentesty – penetracyjne testy bezpieczeństwa, które pozwalają zweryfikować zabezpieczenia systemów i aplikacji oraz zidentyfikować ich słabe punkty.

Audyt IT.

Jest to usługa, w skład której wchodzi audyt procesów, infrastruktury i systemów informatycznych. Zbadamy również czynnik najbardziej podatny na zagrożenia - czynnik ludzki.

Audyt jest przeprowadzany w celu pozyskania informacji o stanie posiadanej infrastruktury informatycznej. Analizowane są m.in. zagadnienia związane z bezpieczeństwem przetwarzanych informacji, legalności posiadanego oprogramowania, czy zabezpieczenia przed ewentualnymi awariami. Dokonujemy analizy ryzyka cyberprzestrzeni, identyfikując z Państwem ryzyka i podejmowane działania zapobiegawcze. Szacujemy następstwa i prawdopodobieństwa incydentów, w celu określenia poziomu bezpieczeństwa Państwa firmy.

Możliwość umowy długoterminowej.

Oferujemy również cykliczne monitorowanie poziomu bezpieczeństwa systemów, aplikacji oraz infrastruktury IT, głównie z wykorzystaniem automatycznych narzędzi skanujących, obsługę incydentów bezpieczeństwa IT, takich jak phishing, DDoS i innych.

Zapytaj o usługę